WinZipper 1.5.129

WinZipper 1.5.129

Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited. – Shareware – Windows
WinZipper là một phần mềm nén miễn phí, dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy và là sự lựa chọn tốt nhất để số zip và giải nén tập tin lớn. Bên cạnh đó có khả năng nén cao tỷ lệ, số zip và giải nén tập tin ngay lập tức, nó cũng hỗ trợ nhiều định dạng nén. Nhanh nhất ZIP, RAR, ISO, các 7 zip nén tiện ích, đa lõi tối ưu hóa. Hỗ trợ trên 30 định dạng khác nhau.

Tổng quan

WinZipper là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.068 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinZipper là 1.5.129, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/05/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.83, được sử dụng bởi 21 % trong tất cả các cài đặt.

WinZipper đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

WinZipper Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WinZipper!

Cài đặt

người sử dụng 1.068 UpdateStar có WinZipper cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại